Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jakie prawa przysługują dawcy w pracy? (2023)

Zwolnienie z pracy

2 czerwca 2021

4 z 5

Ocena: 4 z 5 | 10 głosów

10 głosów

2 komentarze

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jakie prawa przysługują dawcy w pracy? (1)

Oddawanie krwi to bardzo szczodry gest, na który z roku na rok decyduje się coraz więcej naszych rodaków. W większości przypadków chodzi przede wszystkim o pomoc, ale mimo to, honorowy dawca uzyskuje kilka dodatkowych wymiernych korzyści. Jedną z nich jest fakt, że osoba, która oddała krew, może uwzględnić taką darowiznę w zeznaniu rocznym i odliczyć od dochodu. Na jakich zasadach to działa i o czym warto pamiętać?

Spis treści

Szukasz pracy? Znajdź ofertę na

Każda pracująca osoba co roku jest zobligowana do przygotowania i dostarczenia właściwemu urzędowi skarbowemu deklaracji podatkowej. Wypełniając PIT można skorzystać z wielu ulg czy potrąceń, które zmniejszają nasze zobowiązania podatkowe wobec państwa. Honorowy dawca krwi warunki - jakie musi spełnić, aby móc skorzystać na tym podatkowo?

Oddawanie krwi - dlaczego warto

Abstrahując od możliwości osiągnięcia korzyści podatkowej, oddawanie krwi to wspaniały gest i nieocenione wsparcie dla tych, którzy jej potrzebują. Dzięki temu możemy nawet uratować czyjeś życie, szczególnie wtedy, gdy grupa krwi dawca biorca należy do rzadkich. Dawca krwi przeciwwskazania - czy jakieś istnieją? Niestety tak i mogą być stałe lub przejściowe. Do tych pierwszych zaliczamy m.in. wszelkie poważne choroby układu krążenia. Jeśli jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby oddać krew, warto to robić regularnie. Jest to bezpieczne dla naszego zdrowia, a jak dowiecie się z dalszej części naszego artykułu, można sporo zyskać na gruncie pracowniczym oraz podatkowym. Niestety wciąż nie każdy wie, jakie zalety wiążą się z oddawaniem krwi, dlatego warto uświadamiać w tej materii jak najwięcej osób.

(Video) Oddawanie Krwi - dlaczego warto? Historia, fakty, mity | PU

'"> Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jakie prawa przysługują dawcy w pracy? (3)

Jak zostać krwiodawcą krok po kroku

Honorowy dawca krwi - zasłużony dla zdrowia narodu, honorowy dawca krwi odznaki, honorowy dawca krwi stopnie, odznaka honorowy dawca krwi - zasłużony dla zdrowia narodu, uniwersalny dawca krwi - bardzo często spotykamy się z tego typu pojęciami. Dawca krwi wymogi - zgodnie z przyjętymi normami przez honorowego dawcę krwi rozumiemy osobę, która oddaje krew bezpłatnie i jest zarejestrowana w centrum krwiodawstwa lub innej jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi. Odznaka honorowy dawca krwi przysługuje mężczyznom, którzy oddali minimum 6 litrów lub kobietom, które oddały 5 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników. Aby zostać dawcą krwi trzeba mieć 18-65 lat, ważyć powyżej 50 kg i nie cierpieć na poważne choroby. Każdemu potencjalnemu dawcy wykonuje się badania krwi w celu sprawdzenia, czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań.

SPRZEDAWCA (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Zielona Góra

Dodana

Mechanik samochodowy

Stawowy Group Sp. z o.o. Sp. k.

  • Rybnik
(Video) Zmiany w PIT od 01.01.2023

Dodana

Kierownik zmiany w dziale służby piętr

PI MANAGEMENT SP. Z O.O

  • Kraków

Dodana

SPRZEDAWCA (K/M)

AUDIT HR Sp. z o.o.

  • Gubin
(Video) Prezentacja Czarnej Księgi Obciążeń Przedsiębiorców podczas IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy

Dodana

Monter reklam

Serwis Personalny Poland

  • Gdynia

Dodana

Praca Warszawa Praca Wrocław Praca Kraków Praca Katowice

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jakie prawa przysługują dawcy w pracy? (9)

Honorowym dawcą krwi nie zostaje się z powodu czekolady

krwiodawcy oddają jednorazowo nawet 450 ml krwi (człowiek ma około 5-6 litrów), która może pozwolić na uratowanie życia kilku osób. W naszym kraju wciąż brakuje krwi i to mimo przeprowadzania przez wiele instytucji cyklicznych akcji jej oddawania - Polska pod tym względem jest w ogonie europejskich krajów. Krew ma to do siebie, że nie można jej wyprodukować ani niczym innym zastąpić. Z tego powodu warto samemu oddawać krew i zachęcać do tego rodzinę oraz znajomych. Nigdy bowiem nie możemy być w stu procentach pewni tego, że w przyszłości sami nie będziemy potrzebować tego rodzaju gestu. Warto dodać, że kobiety mogą oddać w ciągu roku 1,8 litra, a mężczyźni nawet 2,7 litra krwi pełnej oraz 25 litrów osocza! Honorowym krwiodawcą zostaje się więc dopiero po kilku latach i to tylko wtedy, gdy oddaje się odpowiednią ilość krwi.

(Video) Przypominajki Izabeli Leśniewskiej

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jakie prawa przysługują dawcy w pracy? (10)

Przywileje honorowych dawców i jego uprawnienia w pracy

Honorowy dawca krwi zniżki PKP, zasłużony honorowy dawca krwi bez kolejki do sanatorium, zasłużony honorowy dawca krwi stomatolog - szybsza wizyta, honorowy dawca krwi darmowa komunikacja. To tylko kilka korzyści, jakie daje status dawcy krwi. Honorowy dawca krwi powinien otrzymać w pracy dzień wolnego, a w punkcie krwiodawstwa posiłek regeneracyjny. Ponadto. przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Koszt przejazdu ponosi w tym przypadku jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, a nie pracodawca. Osobną kwestią pozostaje to, czy honorowi dawcy krwi wykorzystują legitymację dawcy, aby dostać się prędzej do lekarza czy móc zakupić leki bez oczekiwania w kolejce. Nie wszyscy bowiem mają pojęcie o takich uprawnieniach, a nie każdy chce się głośno o nie upominać.

'"> Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jakie prawa przysługują dawcy w pracy? (11)

Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy z powodu oddania krwi

Na gruncie prawnym, zgodnie z ustawą o publicznej służbie krwi, zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi przysługuje m.in. zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających wprost z przepisów prawa pracy. Jak czytamy w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy: przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy. W tym kontekście istotne jest jednak to, aby dawca posiadał stosowny dokument potwierdzający fakt oddania krwi. Otrzyma go wyłącznie ze stacji krwiodawstwa, a w piśmie muszą znaleźć się przede wszystkim takie informacje jak data oraz szczegółowe godziny, w trakcie których pobrano od niego krew.

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jakie prawa przysługują dawcy w pracy? (12)

Czy krwiodawstwo to sposób na wolne - czy pracodawca może zakazać?

Co do zasady, pracodawca powinien udzielić pracownikowi czasu wolnego w celu oddania krwi. Czy w każdym przypadku tego typu nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona? Można na ten temat dyskutować, ponieważ polski ustawodawca nie zdecydował się na ochronę w kodeksie pracy pracownika, który wykorzystuje fakt, iż oddaje krew, po to, aby otrzymać wolne w pracy. Jak więc widzimy, kluczowe pozostaje porozumienie między samym pracownikiem a pracodawcą. Osoba zatrudniona powinna z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosić chęć wzięcia dnia wolnego.

Odliczenie darowizny za oddanie krwi w zeznaniu rocznym PIT37

Zeznanie podatkowe składamy osobiście lub w przypadku zatrudnienia na umowie o pracę robi to za nas pracodawca. Nie w każdej sytuacji zasłużony dawca krwi będzie miał możliwość odliczenia darowizny w rocznej deklaracji podatkowej. Jak czytamy w przepisach, mowa tutaj o okolicznościach, w których kwota stanowiąca 6% dochodu podatnika jest niższa od wartości oddanej krwi. Wliczamy w to wszelkie składniki, w tym osocze, krwinki białe, czerwone oraz płytkowe. Podatnik w takim przypadku będzie mógł odliczyć od podatku nie więcej niż wspomnianą już kwotę odpowiadającą tym 6% dochodu (przy PIT-36 oraz PIT-37) lub przychodu (PIT-28).

Kiedy nie przysługuje ulga za oddanie krwi?

Istnieją okoliczności, w których dawca nie może uwzględnić oddania krwi w zeznaniu rocznym. Mowa tutaj głównie o przypadku, w którym otrzymał pieniądze za oddanie krwi. Korzyść podatkową można bowiem uzyskać wyłącznie w sytuacji, gdy chodzi o darowiznę, a odpłatną pomoc. Sprawa może komplikować się także wtedy, gdy deklarację przygotowuje zagraniczny pracodawcy.

Oddanie krwi w zeznaniu rocznym - jakie prawa przysługują dawcy w pracy? (13)

Jak obliczyć wartość darowizny na cele krwiodawstwa?

Kwestię tę określa dokładnie minister zdrowia w jednym z wydanych przez siebie rozporządzeń. Czytamy w nim, że dawcom przysługuje ekwiwalent pieniężny o wartości 130 złotych za litr oddanej krwi. Darowizna obliczana powinny być więc według takiego wzoru, a uzyskany wynik nie może przekraczać wspomnianych już 6% od przychodu lub dochodu.

Najczęściej zadawane pytania

Kto może zostać dawcą krwi?

Aby zostać dawcą krwi trzeba mieć 18-65 lat, ważyć powyżej 50 kg i nie cierpieć na poważne choroby. Każdemu potencjalnemu dawcy wykonuje się badania krwi w celu sprawdzenia, czy nie ma jakichkolwiek przeciwwskazań.

Jakie korzyści przynosi oddawanie krwi?

Poza samą satysfakcją, osoba oddająca krew może liczyć na szereg uprawnień z tym związanych, w tym możliwości odliczenia darowizny w rocznym zeznaniu podatkowym. Ponadto, dawcy przysługuje dzień wolnego w pracy, a nawet zwrot kosztów poniesionych w celu dotarcia do punktu krwiodawstwa.

Ile można odliczyć w zeznaniu rocznym?

Dawcom przysługuje ekwiwalent pieniężny o wartości 130 złotych za litr oddanej krwi. Kobiety mogą oddać w ciągu roku 1,8 litra, a mężczyźni nawet 2,7 litra krwi pełnej.

Podziel się

(Video) Jak zapewnić sądową ochronę prawa do informacji? - z napisami

Videos

1. Webinarium "Polski ład - jakie przepisy stosować, aby nie narazić się na sankcje?"
(PracodawcyRP)
2. XXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
(KochamTomaszów)
3. LII sesja Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
(KochamTomaszów)
4. XLIV sesja Rady Gminy Narewka
(Gmina Narewka)
5. XXXIX Sesja Rady Miasta Zakopane
(Urząd Miasta Zakopane)
6. X OGÓLNOPOLSKA STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA - MODUŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH I  SPOŁECZNYCH
(Akademia Mazowiecka w Płocku)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated: 13/07/2023

Views: 5861

Rating: 4.8 / 5 (78 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.